• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

bİLİMSEL PROGRAM

Erdem Özkara

13 Ekim 2017, Cuma
09.30-10.00: AÇILIŞ KONUŞMALARI
ARA
1. OTURUM:10.30-12.00
Oturum Başkanları:-Prof.Dr. M.Fatih Yavuz-Doç.Dr. İ.Özgür Can
SAĞLIKTA ŞİDDET VE SONUÇLARI
-Sağlıkta şiddetin malpraktise ve Tıpta Uzmanlık seçimine yansımaları (Prof.Dr. Birol Demirel)
-Acilde şiddet ve nedenleri (Y.Doç.Dr. Başak Bayram)
-Şiddetin nedenleri ve yansımaları (Prof.Dr. Erdem Özkara)

ÖĞLE YEMEĞİ

2. OTURUM:13.30-15.00
Oturum Başkanları:-Prof.Dr. Nevzat Alkan-Prof.Dr.Halis Dokgöz
KLİNİKTE MALPRAKTİS
-Kardiyoloji uygulamalarında malpraktis (Doç..Dr. Hüseyin Dursun)
-Nöroşirürji uygulamalarında malpraktis (Prof.Dr. Burak Sade)
-Hukuk uygulamasında malpraktis (Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu)
ARA
3. OTURUM:15.30-16.30
Oturum Başkanları:-Prof.Dr. Mehmet Tokdemir-Prof.Dr. Hakan Kar
MEDYA ve TIP
-Medya-Tıp ilişkisi: Medimagazin deneyimi-(Dr.İbrahim Ersoy)
-Medyanın tıbbi hatalardaki yanlı haberlerinde hukuksal boyut-(Y.Doç.Dr. Pınar Bacaksız)

SÖYLEŞİ
-Tıp, bilirkişilik ve hukuk kavşağında karikatür. (Prof.Dr.Halis Dokgöz-Prof.Dr.Erdem Özkara)

GALA YEMEĞİ  20:00

14 Ekim 2017, Cumartesi
1. OTURUM:09.00-10.30
Oturum Başkanları:-Prof.Dr. Gürsel Çetin-Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu BİLİRKİŞİLİK
-Yeni bilirkişilik yasası ve getirdikleri (Prof.Dr. Halis Dokgöz)
-Bilirkişilikle ilgili yargı kararları ve Hukuksal konuda bilirkişilik (Prof.Dr. Veli Özer Özbek)
-Çapraz Sorgu sisteminde bilirkişilik ve teknolojinin kullanımı (Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz)
-Adli Belge incelemeciliğinde bilirkişilik ve sorunlar (Doç.Dr. Ömer Kurtaş)
-Adli Genetik incelemelerde bilirkişilik- (Doç.Dr. Emel Hülya Yükseloğlu)
ARA
2. OTURUM: 11.00-12.15
Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Veli Özer Özbek-Prof.Dr. Halis Dokgöz
BİLİRKİŞİLİK ve ETİK
-Bilirkişilik ve uzman mütalaasında istismarörnekleri ve korunma(Prof.Dr. Erdem Özkara)
-Etik dışı bilirkişilik davranışlarının önlenmesi üzerine öneriler (Prof.Dr. Hakan Kar)
-Tıbbi uygulama hatası iddialarında sistemin sorgulanması (Prof.Dr. Aysun Balseven)
-Malpraktis  kavramı ve etik boyutu (Öğr.Gör.Uzm.Dr. Levent Özgönül)

ÖĞLE YEMEĞİ

3. OTURUM: 13.30-15.00
Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Çağlar Özdemir-Doç.Dr. O. Murat Uyar
SAĞLIK SİSTEMİ, HASTA HAKLARI
-Türkiye’de güven indeksi, güç mesafe indeksi ve sağlık sistemine yansıması- (Prof.Dr. Süleyman Kaynak)
-Hekimlerin Mesleki Soruşturma ve Kovuşturmaları- Tabip Odaları Onur Kurulu deneyimleri-(Doç.Dr. Ümit Ünüvar)
-Yoğun bakımda hasta otonomisi ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar-(Prof.Dr. Necati Gökmen)
-Alternatif tıp ve malpraktis-(Prof.Dr.M.Selim Özkök)
ARA
4. OTURUM: 15.15-16.00
Oturum Başkanı:-Prof.Dr. Sunay Yavuz -Prof.Dr. Rıza Yılmaz
SÖZEL BİLDİRİLER1: Başarılı Mütalaa-Bilirkişilik Örnekleri*

*: Bu örneklerde her bir bildiri için sunum süresi 10 dakikadır.

5. OTURUM: 16.00-17.30
Oturum Başkanı:-Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen– Y.Doç.Dr. Volkan Zeybek
SÖZEL BİLDİRİLER 2 - POSTER TARTIŞMASI

15 Ekim 2017, Pazar
08.30-15.00
-Kongre değerlendirme ve 2018 Kongresi program önerileri
-TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KURSU

*Kongremiz Tübitak tarafından 2223-B Yurt içi bilimsel etkinlik düzenleme desteği kapsamında desteklenmektedir.
**: Kongre programında Konuşmacılar ve Oturum Başkanlarının durumundaki gelişmelere göre değişiklik yapılabilir.