• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

Kongreye Davet

Erdem Özkara

Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü)
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM)olarak ilk üçünü Kuşadası ve Özdere’de yaptığımız ve yoğun ilgiyle karşılanan kongremizi bu yıl daha geniş katılımla düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiğimiz deneyim ve desteklerinizin verdiği güç ile IV. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ,13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Kuşadası Pine BayHotelde gerçekleştirilecektir.

Dileğimiz;her yıl geleneksel olarak Ekim ayının ilk yarısında düzenlenen kongremizin daha geniş kitlelere ulaşması ve tıp hukuku alanında gündemi belirlemeye devam etmesidir. SAHUM olarak rafine kalite anlayışımız gereği; üst düzey bilimsel tartışmaların yaşandığı kongremizde yer almasını istediğiniz konuları bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Ülkemizin sağlık sistemindeki hızlı değişiklikler tıp hukukunu ve tıbbi bilirkişiliği daha da önemli bir hale getirmiştir. Nitekim kongremizde ele alacağımız yeni yasalaşan Bilirkişilik Tasarısı bu alandaki gereksinimlerin bir yansımasıdır. Bu alandaki güncel durumu ve yakın gelecekte bizi bekleyen sorunları masaya yatıracağımız bu kongrenin alanımıza ve ülkemize yeni açılımlar getirmesi ve yararlı olmasını diliyoruz. Ulusal düzeyde gerçekleştireceğimiz bu kongrede ülkemizin dört bir yanından konusunda uzman birçok konuşmacıyı ve konuya ilgi duyan katılımcıları buluşturmayı hedefledik. “Bilgi en büyük güçtür.”sözüne inandığımız için; özellikle konuşmacı ve konu seçiminde oldukça titiz davranarak kongreye katılanların her zamanki gibi üst düzeybilimsel programdanmemnun olmasını hedefliyoruz. Performansa dayalı sağlık sisteminin en önemli yan etkilerinden olan “Defansif(Çekinik) Tıp ve Sağlıkta şiddet” bu yılki ana temalarımız olacak. Klinikte malpraktis ana başlığı altında klinik dallarda tıbbi uygulama hatalarını ele alacağız. Vazgeçilmez temalarımızdan olan Bilirkişilik ve Uzman Mütalaasında güncel gelişmeler ise yine önemli bir yer tutacak. Bunun yanında sağlık sistemindeki güncel gelişmelerile hastahaklarıve medyanın tıbba bakışıkonuları da kongrede ele alınacaktır. Bu kongrede de yoğun ilgi gören ve genç meslektaşlarımıza yararlı olacağına inandığımız Tıbbi bilirkişilikkursumuzda yer alacak.

Bizler, birbirimizi tanımanın en iyi yolunun birlikte zaman geçirmek olduğuna inanıyoruz. Bilgi paylaşımının elektronik ortamda kolaylıkla yapılabildiği günümüzde kongrelerin sosyal boyutunun daha bir önem kazandığı açıktır. Bu yüzden katılımcı ve konuşmacıların birbirleriyle kaynaşabileceği sosyal programları da kongremizde bulacaksınız. Bilimsel programı sosyal program ile destekleyeceğiz. Kongreye gönderilen bildirilerden seçilecek olanlar, Adli Tıp Bülteninde yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Tıp hukuku alanında çalışan çok değerli hukukçularımızın yanı sıra tıbbi bilirkişilik ve adli tıp alanında seçkin kuruluşlarda görev alan bilim insanlarının desteğiyle düzenlenen bu kongrenin bilirkişi etiği, uzman mütalaası, tıp hukuku ve sağlık sistemimizle ilgili yeni yaklaşımlara vesile olacağına inanıyoruz. Olanaklarımızı zorlayarak oluşturduğumuz bu organizasyonda, katılımcıların olabildiğince ekonomik bir ödemeyle, bilimsel ve sosyal açıdan zengin bir programla mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri ana hedefimizdir. Tıp hukuku ve tıbbi bilirkişilikle ilgili güncel gelişmeleri yakalayan, çözüm önerileri getiren ve yakın geleceğe ışık tutacak olan bu kongrede, konuya ilgi duyan tüm dostlarımızla hasret gidermekve güleryüzlü bir etkinlik yapmak üzere buluşmayı diliyoruz. İçten sevgi ve saygılarımla…09 Kasım 2016

Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü)
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı