• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

bİLİMSEL kurullar

Erdem Özkara

Düzenleyen:Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM).
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü)
Yer: Pine Bay Hotel, Kuşadası-Aydın.
Web:  http://www.pinebay.com/

ORGANİZASYON: AE Yapım Organizasyon. Tel: 0532 4631885 
Web:http://www.aeyapim.com/  Mail: info@aeyapim.com

E-Mail: sahum@deu.edu.tr
Web: http://www.sahum.deu.edu.tr/ve
http://www.tiphukukukongresi.com

Kongre Düzenleme Kurulu
Prof.Dr. Erdem Özkara-SAHUM Müdürü (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD): Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Halis Dokgöz-SAHUM Danışma Kurulu Üyesi (Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Veli Özer Özbek-SAHUM Yönetim Kurulu Üyesi (DEU Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD)
Doç.Dr. İsmail Özgür Can- SAHUM Müdür Yard.(DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD): Kongre kurs sorumlusu.
Doç.Dr. Burak Baykara- SAHUM Yönetim Kurulu Üyesi (DEU Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)
Y.Doç.Dr. Pınar Bacaksız- SAHUM Yönetim Kurulu Üyesi (DEU Hukuk Fak. Ceza Hukuku AD)

Kongre Bilimsel Kurulu
Prof.Dr. M. Fatih Yavuz (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD-Adli Tıp Vakfı Başkanı)
Prof.Dr. Nadir Arıcan(Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı-İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Gürsel Çetin (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Ufuk Katkıcı (Adnan Menderes Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Abdi Özaslan (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Nevzat Alkan (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr.OsmanCelbiş (İnönü Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Yücel Arısoy (DEÜTF Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen (DEÜTF Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Ömer Akçalı (DEÜTF Ortopedi AD)
Prof.Dr. Can Cimilli (DEÜTF Psikiyatri AD)
Prof.Dr. Necati Gökmen (DEÜTF Anesteziyoloji AD)
Prof.Dr. Ümit İnceboz (İrenbe Kadın Hastalıkları-DoğumveTüpBebekMerkezi-İzmir)
Prof.Dr. Dayimi Kaya(DEÜTF Kardiyoloji AD)
Prof.Dr. Süleyman Kaynak (DEÜTF Göz Hast. AD)
Prof.Dr.Mehmet Tokdemir (Fırat Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Ali Rıza Tümer (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu(Türk Alman Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku AD)
Prof.Dr. Sedat Yanturalı(DEÜTF Acil Tıp AD)
Prof.Dr. Samiye Mete (DEÜ Hemşirelik Fakültesi)
Prof.Dr.Tonayİnceboz (Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD)
Prof.Dr. Çağlar Özdemir (Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Gürkan Ersoy (DEÜTF Acil Tıp AD-"Herkes İçin Acil SaglikDernegi" Genel Sek.)
Prof.Dr. Hakan Kar(Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Prof.Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu(İstanbul Bilim Üniv. Göz Hastalıkları AD. Göz Hekimi-Hukukçu)
Prof.Dr. Rıza Yılmaz (Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Doç.Dr. Yalçın Büyük (Adli Tıp Kurumu Başkanı)
Doç.Dr. Çetin Lütfi Baydar (Yakın Doğu Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Doç.Dr. Serap AnnetteAkgür (Ege Üniv. Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enst.)
Doç. Dr. İlçin Gönenç (MedipolÜniv. Hukuk Fakültesi)
Doç.Dr. Murat Civaner (UludagUniversitesi Tip Fakultesi Tip Tarihi ve Etik AD)
Doç.Dr. Erdal Özer (Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Doç.Dr. O.Murat Uyar- FEBO, FICO (Maltepe Üniv. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD)
Doç.Dr. Emel Hülya Yükseloğlu (İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü)
Y.Doç.Dr. Zehra Demiroğlu Uyanıker (DEÜTF Adli Tıp AD)
Y.Doç.Dr. Muhammet Can (Balıkesir Üniv. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Y.Doç.Dr. Gerçek Can (DEÜTF Romatoloji AD)
Op.Dr. Cemil Tugay(TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı)
Av. Op.Dr.Nazan Pedukçoşkun (SAHUM Danışma kurulu üyesi)
Av. Mehmet Kozan (SAHUM Danışma kurulu üyesi)
Kongre Sosyal Program Kurulu
Kongre Sosyal Program Kurulu Başkanı: Dr. Gökçe Karaman (DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD)
-Dr. Kayhan Değnek(DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD)
-Dr. Emin Biçen(DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD)
-Dr. Seda Yaman(DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD)
-Dr. Cemil Çelik(DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD)
-Dr. Elif Demet Karanfil (DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD)